Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website (CarCenter IJsselstein);
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud.
  1. Het onderstaande is van toepassing op de door CarCenter IJsselstein gevoerde websites. Door de pagina te gebruiken/ bezoeken stemt u in met deze disclaimer;
  2. De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld, doch, CarCenter IJsselstein aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde;
  3. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan de deze website gekoppelde bestanden;
  4. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten;

Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze pagina gebruiken. Voor een verzoek kunt u zich richten aan; CarCenter IJsselstein, t.a.v. de directie, Boerhaaveweg 11, 3401 MN IJsselstein of per email info@carcenterijsselstein.nl.